צוות

מנהלים

תפקיד:

מנהל בית הספר

תפקיד:

מנהלת חטיבת הביניים, מחנכת ט'2

תפקיד:

מנהלת חטיבה עליונה, מחנכת י'7, מורה להיסטוריה בחטיבה העליונה

צוות סגניות וסגני מנהל

תפקיד:

סגנית מנהלת ראשונה בחטיבת הביניים, רכזת שכבת ח', מחנכת ח'7, מורה לאנגלית בחטיבת הביניים

תפקיד:

סגן מנהל אחראי כ"א תיאום ותכנון, מחנך י"ב5 במסלול המחוננים, מורה לביולוגיה בחטיבה העליונה

תפקיד:

סגנית מנהלת שניה בחטיבת הביניים, מחנכת ט'3, מורה לתנ"ך, ספרות וכישורי שפה, רכזת פדגוגית, רכזת מדעי הרוח בחטיבת הביניים.

תפקיד:

סגנית מנהל שלישית בחטיבה העליונה, מחנכת י'1, אחראית מערכת, כ״א ומשאבים, מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה.

תפקיד:

מנהלת אדמינסטרטיבית של בית הספר

צוות שכבה ז'

תפקיד:

רכז שכבת ז', מחנך כיתה ז'5 במסלול המחוננים, מורה להיסטוריה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

מחנכות.ים

תפקיד:

מחנכת ז'3, מורה להיסטוריה ותנ"ך בחטיבת הביניים, מורה להיסטוריה בחטיבה העליונה, רכזת הכלה ושילוב שש-שנתי

תפקיד:

מחנך ז'8, מורה לספרות והיסטוריה בחטיבת הביניים

תפקיד:

מחנכת ז'4 במסלול המחוננים, מורה לעברית, ספרות ומדעי הרוח בחטיבת הביניים, מורה ללשון בחטיבה העליונה, רכזת עברית בחטיבת הביניים

תפקיד:

מחנכת ז'9, מורה לספרות והיסטוריה בחטיבת הביניים

תפקיד:

מחנכת ז'6, מורה למדעי הרוח בחטיבת הביניים ולתנ"ך בחטיבה העליונה, רכזת טיולים

תפקיד:

מחנכת ז'7, מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנך ז'2, מורה לחינוך גופני, רכז כיתות הספורט במסלול הכדורעף בחטיבת הביניים

צוות שכבה ח'

תפקיד:

סגנית מנהלת ראשונה בחטיבת הביניים, רכזת שכבת ח', מחנכת ח'7, מורה לאנגלית בחטיבת הביניים

תפקיד:

יועצת שכבת ח'

מחנכות.ים

תפקיד:

מחנכת ח'6, מורה לכישורי שפה ומדעי הרוח בחטיבת הביניים

תפקיד:

מחנכת ח'3, מורה להנדסת תוכנה בחטיבה העליונה, מורה למדעים בחטיבת הביניים, רכזת עתודה מדעית טכנולוגית בחטיבת הביניים

תפקיד:

מחנכת ח'8, מורה לאנגלית בחטיבת הביניים

תפקיד:

מחנכת ח'4 -ח'5 במסלול המחוננים, מורה לתנ"ך בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכזת מחוננים, רכזת אקדמיה בתיכון

תפקיד:

מחנכת ח'9, מורה לאנגלית בחטיבת הביניים

צוות שכבה ט'

תפקיד:

רכזת שכבת ט', מחנכת ט'6, מורה לעברית, ספרות ותנ"ך

מחנכות.ים

תפקיד:

מחנך ט'2, מורה לחינוך גופני בחטיבת הביניים

תפקיד:

מחנכת ט'5 במסלול המחוננים, מורה למדעים בחטיבת הביניים

תפקיד:

מחנך ט'4 במסלול המחוננים, מורה למתמטיקה ופיזיקה בחטיבת הביניים, רכז מועדון חובבי הרדיו של ביה"ס

תפקיד:

מנהלת חטיבת הביניים, מחנכת ט'2

תפקיד:

מחנכת ט'7, מורה למתמטיקה בחטיבתהביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

סגנית מנהלת שניה בחטיבת הביניים, מחנכת ט'3, מורה לתנ"ך, ספרות וכישורי שפה, רכזת פדגוגית, רכזת מדעי הרוח בחטיבת הביניים.

תפקיד:

מחנך ט'9, מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנך ט'8, מורה לגאוגרפיה ואזרחות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, מלווה מועצת תלמידים בחטיבת הביניים , רכז בטחון בחטיבה העליונה

צוות שכבה י'

תפקיד:

רכז שכבת י', מחנך י'4 במסלול המחוננים, מורה לספרות ופילוסופיה בחטיבה העליונה

תפקיד:

יועצת שכבת י'

מחנכות.ים

תפקיד:

מנהלת חטיבה עליונה, מחנכת י'7, מורה להיסטוריה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנך י'8, מורה להיסטוריה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנכת י'2, מורה לתנ"ך בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנך י'9, מורה לביולוגיה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנך י'3, מורה לאנגלית בחטיבה העליונה, רכז תקשוב, רכז להט"ב

תפקיד:

מחנכת י'6, מורה ללשון בחטיבה העליונה, רכזת לשון בחטיבה העליונה, רכזת מעורבות חברתית

תפקיד:

סגנית מנהל שלישית בחטיבה העליונה, מחנכת י'1, אחראית מערכת, כ״א ומשאבים, מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה.

תפקיד:

מחנך י'10, רכז מגמת פילוסופיה בחטיבה העליונה, מלווה מועצת תלמידים, מורה לפילוסופיה, אזרחות ומתמטיקה בחטיבה העליונה.

תפקיד:

מחנכת י'5 במסלול המחוננים, מורה לאנגלית בחטיבה העליונה, רכזת עולים, רכזת תכנית תל אביב – לוס אנג'לס

צוות שכבה יא'

תפקיד:

רכזת שכבת י"א, מחנכת י"א10, מורה לאנגלית בחטיבה העליונה

תפקיד:

יועצת שכבת י"א

מחנכות.ים

תפקיד:

מחנכת י"א2, מורה לספרות ואזרחות בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנכת י"א1, רכזת מגמת תקשורת וצילום בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנך י"א7 ומורה להיסטוריה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנכת י"א 6, מורה לביולוגיה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבה העליונה, מחנך י"א4 במסלול המחוננים, רכז נבחרת הדיבייט של בית הספר

תפקיד:

מחנך כיתה י"א8, מורה לסוציולוגיה ופסיכולוגיה במגמות מדעי החברה, ומנהיגות חינוכית בחטיבה העליונה, ומורה להיסטוריה וספרות בחטיבת הביניים

תפקיד:

מחנך י"א3, מורה להיסטוריה ואזרחות בחטיבה העליונה, רכז אזרחות בחטיבה העליונה.

תפקיד:

מחנך י"א9, מורה לספרות בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לביולוגיה בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים, מחנכת י"א5 במסלול המחוננים

צוות שכבה יב'

תפקיד:

רכזת שכבת י"ב, מחנכת י"ב10

תפקיד:

רכזת מערך הייעוץ החינוכי בבית הספר, יועצת שכבת י"ב

מחנכות.ים

תפקיד:

מחנכת י"ב8, מורה לביולוגיה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכזת התאמות לימודיות

תפקיד:

מחנך י"ב1, רכז כיתות בגרותיות, מורה לאסטרטגיות למידה בחטיבה העליונה, מורה מעשי לצילום סטילס במגמת תקשורת וצילום בחטיבה העליונה, אחראי חדר מוסיקה

תפקיד:

מחנכת י"ב6, מורה לספרות בחטיבה העליונה, רכזת ספרות בחטיבה העליונה, רכזת חברתית (שכבות י"א וי"ב)

תפקיד:

מחנכת י"ב9, מורה לספרות בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנכת י"ב2, מורה לאזרחות בחטיבה העליונה

תפקיד:

סגן מנהל אחראי כ"א תיאום ותכנון, מחנך י"ב5 במסלול המחוננים, מורה לביולוגיה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנך י"ב3, מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנכת י"ב4 במסלול המחוננים, מורה לפיזיקה בחטיבה העליונה, רכזת פיזיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מחנכת י״ב7, רכזת פדגוגית, מורה להיסטוריה ופילוסופיה בחטיבה העליונה

צוות המורים והמורות בבית הספר

תפקיד:

מורה לתנ"ך בחטיבה העליונה, רכזת תנ"ך בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לגיאוגרפיה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לחינוך גופני בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לאמנות, רכזת מגמת אמנות בחטיבה העליונה, מטפלת באמנות

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לערבית בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה למדעי המחשב והנדסת תוכנה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למדעי המחשב בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבה העליונה, רכז אנגלית בחטיבה העליונה

תפקיד:

מעריכת תפקודי למידה ומורה משלבת

תפקיד:

רכז הטיפול בפרט בחטיבת הביניים, מורה שילוב (הוראה מתקנת) בתחום השפה

תפקיד:

מורה לאזרחות בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לפיזיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, ולמתמטיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למתמטיקה ולהנדסת תוכנה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לספרות בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לספרות והיסטוריה בחטיבה העליונה, רכזת מגמת היסטוריה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לפסיכולוגיה ואזרחות בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למדעים בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה ללשון בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למדעים בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לחינוך גופני בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

רכזת שילוב ומורה להוראה מתקנת בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לאמנות במגמת אמנות בחטיבה העליונה ומורה לאמנות בחטיבת הביניים.

תפקיד:

רכזת מתמטיקה בחטיבה העליונה, מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לתנ"ך ולסוציולוגיה בחטיבה העליונה, רכז מגמת מנהיגות חינוכית בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה למדעים בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לספרות וכישורי שפה בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכזת מתמטיקה בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לפיזיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה, רכזת מערכת

תפקיד:

מורה לתקשורת, קולנוע וצילום בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבה ובחטיבה העליונה, רכזת פרוייקטים בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים, מורה להוראה מותאמת במתמטיקה בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה ללשון בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למדעי המחשב בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לכלכלה במגמת מדעי החברה ובמסגרת "תיכון אקדמי כלכלה", רכזת מדעי החברה, רכזת המסלול לעבודות גמר, רכזת תוכניות "אלפא" ו"אידאה"

תפקיד:

מורה לחינוך גופני בחטיבה העליונה, מורה לחינוך פיננסי בחטיבה העליונה, רכז חינוך גופני בבית הספר

תפקיד:

מורה לאמנות במגמת אמנות בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לגיאוגרפיה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכזת מגמת גיאוגרפיה, רכזת ביטחון בחטיבת הביניים.

תפקיד:

מטפלת באמנות בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לחינוך גופני בחטיבה העליונה, רכז מגמת חינוך גופני בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לספרות בחטיבה העליונה, רכזת חברתית (שכבות ז'-י').

תפקיד:

מורה לתנ"ך בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכזת מחוננים, רכזת אקדמיה בתיכון

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לתנ"ך בחטיבה העליונה, ,מורה לתנ״ך ומדעי הרוח בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לערבית בחטיבת הביניים, רכזת נבחרת הרובוטיקה

תפקיד:

מורה לפיזיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה שילוב והוראה מתקנת בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לערבית בחטיבה העליונה, רכזת בגרויות, רכזת ערבית בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכזת אנגלית בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לספרדית בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לכימיה בחטיבה העליונה, רכזת מגמת כימיה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לחינוך גופני בחטיבת הביניים, רכז המועדון הבית ספרי ומנהל נבחרות הכדורעף

תפקיד:

מורה למדעי המחשב, רכז מגמת מדעי המחשב והנדסת תוכנה

תפקיד:

מורה ללשון בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה ללשון בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לביולוגיה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכזת מגמת ביולוגיה

תפקיד:

מורה למתמטיקה ולקיימות בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לערבית בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה למדעים בחטיבת הביניים, רכזת מדעים בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לערבית והיסטוריה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכז מערכת

תפקיד:

מורה לכישורי שפה בחטיבת הביניים, מורה ללשון בחטיבה העליונה

תפקיד:

רכזת זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח, מורה לחינוך גופני

תפקיד:

מורה למדעים ומתמטיקה בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לכימיה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורת שילוב לאנגלית בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה להנדסת תוכנה, התמחות בינה מלאכותית, בחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לחינוף גופני בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

תפקיד:

מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

תפקיד:

מטפלת באמנות בחטיבת הביניים

תפקיד:

מורה לאנגלית בחטיבת ביניים