שגית ברקר

תפקיד: מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים

בכל אדם קיים ניצוץ, כל אדם הוא יחיד ומיוחד – צריך רק להתבונן במבט אוהב והטוב מתגלה.

שגית ברקר