שמואל אוסברוך

תפקיד: מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

לפני שנים רבות באמצע ריצה בפארק שיניתי מסלול בקן הצופים לעירוני ד', ומאז אני שם.

שמואל אוסברוך