שיר עדי יונוביץ

תפקיד: מורה לביולוגיה בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים, מחנכת י"א5 במסלול המחוננים

השאיפה שלי היא לעזור לכם לצאת בכל יום קצת יותר שמחים,עצמאיים וסקרנים ממה שבאתם.

שיר עדי יונוביץ