שיפי ישר-פיש

תפקיד: מורה לחינוף גופני בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

אני שואפת להנחיל לתלמידות ולתלמידים שלי את החשיבות שיש לפעילות גופנית על אורח החיים של האדם.

שיפי ישר-פיש