שחר מרימה

תפקיד: מורת שילוב לאנגלית בחטיבת הביניים

"תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב, ולא ללמדו מה לחשוב." ~ ג'ון דיואי

שחר מרימה