שושי ברנע אורנשטיין

תפקיד: מורה לכימיה בחטיבה העליונה

מזה כשלשה עשורים אני מלמדת תלמידי תיכון את השפה הכימית ומשתדלת גם להעביר את האהבה שלי לכימיה.

שושי ברנע אורנשטיין