רפאל בוקר

תפקיד: מורה למדעים ומתמטיקה בחטיבת הביניים

מהנדס כימיה עם מוטיבציה ורצון אמיתי למצוא את החכמה והמוטיבציה החבויים בכל תלמיד.ה.

״המורה החכם באמת אינו מציע לך להיכנס אל בית התבונה שלו, אלא במקום זאת מוביל אותך אל סף התודעה שלך". ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן

רפאל בוקר