רועי אליאס

תפקיד: מורה לערבית והיסטוריה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכז מערכת

 "אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה אלא מכוח התמדתה".

רועי אליאס