רויטל בן לוי

תפקיד: מנהלת אדמינסטרטיבית של בית הספר

במסגרת תפקידי אני אחראית על תכנון, מעקב ובקרה של תקציב ביה"ס. אני מנהלת את מערך הרכש הבית ספרי אל מול גורמים עירוניים ופרטיים.
מוטלת עלי האחריות הכוללת על תפעול בית הספר – עובדי ניקיון, ספקי שירותים ועוד. כמו כן, אני מטפלת בכלל עובדי "יובל חינוך", ואחראית על כל מערך השכירויות של בית הספר.
אשמח לתת מענה ככל שיידרש!

רויטל בן לוי