קרן רוז גבאי

תפקיד: מורה למתמטיקה ולקיימות בחטיבת הביניים

שואפת לתמרון מיטבי בין טובת הכיתה – שהיא יחידה חברתית, לבין ראיית הפרט וטובתו – שהוא/י יחיד וייחודי. המתמטיקה היא שפה שיש לוודא שהתלמידים והתלמידות מבינים.ות, לפני שצוללים לעומקה ומנסים לפתור בעזרתה בעיות מורכבות. "דרך ארץ קדמה לתורה," ולכן היא מהווה תנאי הכרחי ללמידה בכיתה. פתיחת צוהר לעולמות הקיימות, שחולשים על כל תחום דעת שניתן להעלות על הדעת, חיונית להקניית ערכים חברתיים ודמוקרטיים וגם מהווה הכנה לעולמות התעסוקה בעידן משבר האקלים.     

קרן גבאי