פיני הרפז

תפקיד: מחנך ט'8, מורה לגאוגרפיה ואזרחות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, מלווה מועצת תלמידים בחטיבת הביניים , רכז בטחון בחטיבה העליונה

מאמין באמרה האומרת ש"..תלמידים פחות זוכרים מה למדו, אבל הם זוכרים מי לימד אותם".

פיני הרפז