ענת סיני

תפקיד: מורה ללשון בחטיבה העליונה

אוהבת את המפגש עם התלמידים, תורמת להם ולא פחות מכך נתרמת מהם.

ענת סיני