עדו אילון

תפקיד: מחנך י"א9, מורה לספרות בחטיבה העליונה

אני מאמין בלימודים דרך חמלה וסולידריות ובשיתוף התלמידים והתלמידות בתהליך הלמידה, וכך ללמדם.ן לקחת אחריות על תהליך הלמידה ובכלל. בדרך זו אני שואף לאפשר לתלמידים ולתלמידות לצמוח הן מבחינה אקדמית, והן כאנשים אמפתיים ומעורבים.

עדו אילון