סנדרה מינקין

תפקיד: מורה לכימיה בחטיבה העליונה, רכזת מגמת כימיה בחטיבה העליונה

אני דואגת ליצירת הרמוניה ביני לבין תלמידי המגמה סביב למידה מחשבתית מאתגרת בתחום הכימיה. אני שמחה וגאה שמגמת הכימיה בעירוני ד' מצטיינת ומובילה בהישגיה הארציים.

סנדרה מינקין