סמדר אור-גד

תפקיד: מורה לאנגלית בחטיבה העליונה

"Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential”. – Winston Churchill

סילואט פני אישה