סיגל גל

תפקיד: מורה שילוב והוראה מתקנת בחטיבת הביניים

מספיק בן אדם אחד שיאמין בך!

סיגל גל