סיגלית מאיר

תפקיד: מורה לאנגלית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, רכזת אנגלית בחטיבת הביניים

על חשיבות השליטה בשפה האנגלית אין צורך להכביר במילים. תפקידי כמורה הינו לייצר סקרנות ללימוד השפה ברמה גבוהה, ולהנגישה על ידי שימוש בדרכי הוראה מגוונים. כמו כן, אני חותרת ליצור אוירה כיתתית המאפשרת הקשבה ומעודדת רצון ללמידה ללא חשש מעשיית טעויות ומבוכה.

סיגלית מאיר