נחום הנדלסמן

תפקיד: מורה לפיזיקה בחטיבה העליונה

אני מאמין שתפקיד מורה לפיזיקה בבית הספר הוא לשלב בין חינוך מדעי ומקצועי מעולה לחינוך ערכי איכותי. יישום החינוך המדעי יתבצע דרך הקניית אהבה למקצוע ותקשורת בגובה העיניים עם התלמידים.

נחום הנדלסמן