נורית ירון

תפקיד: מחנכת ט'7, מורה למתמטיקה בחטיבתהביניים ובחטיבה העליונה

אני מאמינה באהבה והכלה אמיתית לתלמידים ולאדם בכלל. אני בוחרת תמיד בדרך האמצע – לא מדובר בממוצע אריתמטי, אלא בהרמוניה ובהתרחקות מקיצוניות.

נורית ירון