מרים הולצמן

תפקיד: מורה לתנ"ך בחטיבה העליונה, ,מורה לתנ״ך ומדעי הרוח בחטיבת הביניים

"אני מאמין" : ״שיר מאתחל אנשים״ – ח.בר יוסף

הוראת התנ"ך והספרות מהווה הזדמנות למציאת נקודת חיבור אינטימית בין הלומד ועולמו לבין טקסטים הבוראים עולם ואדם במילה כתובה.

מרים הולצמן