מעיין יוזפפולסקי

תפקיד: מורה לאנגלית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

"המקום היחיד שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה הוא במילון." – וינס לומברדי

מעיין יוזפפולסקי