מיכל אורן

תפקיד: מורה לאמנות במגמת אמנות בחטיבה העליונה

״אמנות גדולה באמת מפיחה חיים בתפישת המציאות; המציאות נעשית עשירה יותר- טובה יותר או לא טובה יותר, אבל שונה.״גבריאל אורוזקו

מיכל אורן