לימור שיאון

תפקיד: מורה לכלכלה במגמת מדעי החברה ובמסגרת "תיכון אקדמי כלכלה", רכזת מדעי החברה, רכזת המסלול לעבודות גמר, רכזת תוכניות "אלפא" ו"אידאה"

בעידן של חינוך במציאות משתנה אני מבקשת ליצור בקרב תלמידיי ותלמידותיי חוויה מעצבת, חיזוק מיומנויות תוך-אישיות ובין-אישיות המובילות להעצמה, ערך פנימי ומשמעות.

אני מאמינה בהקניית ידע, מיומנות וערכים תוך שימוש בפדגוגיה טכנולוגית המובילה ללמידה מצמיחה ומתחדשת, וחיזוק תחושת שייכות. אני מאמינה בתמיכה והתייחסות הוליסטית לתלמידיי ולתלמידותיי, הכוללת מימד קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי, שיובילו למעורבות עמוקה בלמידה ולפיתוח זהות אישית וערכית.

לימור שיאון