ליה שחר

תפקיד: מורה למדעי המחשב בחטיבה העליונה

חכמה ללא חמלה היא חכמה קרה, מעוותת ולא אנושית. להיות בעל.ת חכמה וחמלה גם יחד – זהו לב המהפכה האנושית שלנו.

ליה שחר