לאה אפריים

תפקיד: מנהלת חטיבת הביניים, מחנכת ט'2

תפקיד החינוך אינו ליצור או לברוא תלמיד חדש. תפקידו של החינוך הוא לעזור לתלמיד לממש את מה שטמון בו, להניע ולהעצים את הנר הפנימי הנמצא בתוכו.

"המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד, מוכרח להרכין עצמו אל התלמיד ולחדור לקטנותו עד שיגיע לניצוץ נשמתו הגנוזה ויוציאה לצמיחה." – מתוך "חובת התלמידים"

לאה אפריים