ירון מרוז

תפקיד: מחנך י"א3, מורה להיסטוריה ואזרחות בחטיבה העליונה, רכז אזרחות בחטיבה העליונה.

"אני מאמין" חינוכי: חנוך לנער על פי דרכו. חינוך לסובלנות ואהבת האדם.

ירון מרוז