יעל כפיר צוקר

תפקיד: מורה לתקשורת, קולנוע וצילום בחטיבה העליונה

אני מאמינה בתלמידים שלי, באנשים שהם וביכולות הייחודיות שלהם.

יעל כפיר צוקר