יהונתן פסטרנק

תפקיד: מורה לאנגלית בחטיבה העליונה, מחנך י"א4 במסלול המחוננים, רכז נבחרת הדיבייט של בית הספר

"He was a teacher, and had every right to teach because he learned all the time."

יהונתן פסטרנק