חניתה שטרן

תפקיד: רכזת מתמטיקה בחטיבה העליונה, מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

חנך את הנער.ה על פי דרכו.ה.

חניתה שטרן