חביבה טצסוואן

תפקיד: מורה לאנגלית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

"Time is free, but it's priceless.
You can't own it, but you can use it.
You can't keep it, but you can spend it.
Once you've lost it, you can never get it back." – Harvey Mackay
חביבה טצסוואן