ורד סמואל

תפקיד: מורה לחינוך גופני בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

נפש בריאה בגוף בריא!

ורד סמואל