ד"ר עליזה וסרמן שחיבר

תפקיד: מחנכת י"ב6, מורה לספרות בחטיבה העליונה, רכזת ספרות בחטיבה העליונה, רכזת חברתית (שכבות י"א וי"ב)

להרבות טוב בעולם היא תכלית החינוך וההשכלה. השכלה ספרותית היא הבסיס לכינון זהות אישית ולפיענוח הסדר החברתי-תרבותי. יתר על כן. "חינוך פירושו להצית להבה, לא למלא כלי" (סוקרטס); להצית להבה לקריאה, לכתיבה, לשמחת החיים, ליצירתיות, למחשבה חופשית ולתיקון עולם.

ד"ר עליזה וסרמן שחיבר