ד"ר אלינה טרשין

תפקיד: מורה ללשון בחטיבה העליונה

אני מאמינה שעליי לעודד את התלמידים לחשוב, לפקפק, לשאול שאלות ולהבין שהרבה פעמים אין תשובה חד משמעית. וכשיש תשובה, במיוחד בלימודי הדקדוק המאפשרים לנו לברוח למחוזות המזכירים את ממלכת המתמטיקה, — אשרינו.

אלינה טרשין