דן ורד

תפקיד: מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

 יש מורים המלמדים 50 שנה אותה שנה, ויש מורים המלמדים 50 שנה כל שנה-שנה חדשה. אני עושה מאמצים להימנות על הקבוצה השניה.

דן ורד