גל שינה

תפקיד: מורה לספרות והיסטוריה בחטיבה העליונה, רכזת מגמת היסטוריה בחטיבה העליונה

אני מאמינה שתפקיד מורה בעידן הנוכחי הוא לעורר את סקרנותם של התלמידים.ות ולהניע אותם ללמידה פעילה. התלמיד הוא ראשית אדם שיש להכיל, ולהבין את צרכיו, יכולותיו ותחומי העניין שלו.

סילואט פני אישה