גל עזרן

תפקיד: מורה לספרות בחטיבה העליונה

בהיותי מורה לספרות, משוררת וחברת מערכת בכתב העת "הבה להבא" לספרות עכשווית, אני מאמינה שהיקום הספרותי והיקום החיצוני – חד הם. לימודי הספרות הם בבחינת למידת עצמנו, וההוויה הספרותית היא תמיד הווייתנו שלנו בקיום היומיומי: היא מזמנת לפתח נפשנו ושכלנו חקירה של התנסויות אנושיות ברגשות, במצבי חיים, בפיענוח חומרי העולם שאנחנו הווים בו – פיענוח עולמנו שלנו – בעדשה מיוחדת ורגישה שדרכה, כפי שכתב המשורר הפורטוגלי פרננדו פסואה:

"כל דבר שאנחנו רואים, צריך שתמיד נראה אותו בפעם הראשונה, כי זו באמת הפעם הראשונה שאנחנו רואים אותו." – מתוך הספר "למילה מציאות אין משמעות – מניפסטים"

גל עזרן