גליה שביט-כץ

תפקיד: מחנכת י"א 6, מורה לביולוגיה בחטיבה העליונה

חינוך הוא לא מה שאנחנו מטיפים בראש חוצות, אלא נובע מהערכים העומדים בבסיס התנהלותנו. השאיפה שלי כמורה היא לאפשר לתלמידים ולתלמידות שלי למידה עצמאית ופעילה. כאשת חינוך, אני מנסה לגרום לתלמידים ולתלמידות שלי להאמין בעצמם.ן, וביכולות שלהם.ן,  ולא לפחד ללכת בדרכם.ן הייחודית בעקבות החלומות והשאיפות שלהם.ן. 

גליה שביט-כץ