גיל מליק

תפקיד: מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה

הייתי צריך לעבור קריירת הייטק רבת שנים על מנת להגיע לדבר האמיתי.

גיל מליק