ד"ר בועז שני

תפקיד: מורה למדעים בחטיבת הביניים

אני מאמין שביטוי עצמי של כל תלמיד או תלמידה, מהותי ליצירת רשת למידה בריאה ומפרה. חלק חשוב מתפקידו של המורה הוא לייצר סביבה שתאפשר זאת.