אתי בן נון

תפקיד: מחנכת ז'4 במסלול המחוננים, מורה לעברית, ספרות ומדעי הרוח בחטיבת הביניים, מורה ללשון בחטיבה העליונה, רכזת עברית בחטיבת הביניים

הכי אוהבת לקרוא, לטייל ולארח. מאמינה בכוחן של המילים לשנות, להאיר ולתקן.

"בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא בספר ורואה עולם אחר" – ש"י עגנון מתוך "סיפור פשוט"

אתי בן נון