ארנון בן יאיר

תפקיד: מורה לאזרחות בחטיבה העליונה

אני מורה מקצועי לאזרחות בבית הספר מזה כ-12 שנים. אוהב אדם, ולכן נהנה מאוד מהמגע הבלתי אמצעי עם תלמידיי. אני מקווה לתרום לתלמידים מידיעותיי ומערכיי מבלי לכפות או להכתיב דעה, ותוך מתן מקום וכבוד לכל דעה לגיטימית.

ארנון בן יאיר