אלון ציגלר

תפקיד: מחנך י"א7 ומורה להיסטוריה בחטיבה העליונה

"כל מה שילד צריך, זה מבוגר אחד שיאמין בו", אמר הרב שלמה קרליבך.

אני מאמין בכל ילד וילדה כי כל אחד טוב במשהו אחד לפחות.

אלון ציגלר