אלון בריקר

תפקיד: מורה לאנגלית בחטיבה העליונה, רכז אנגלית בחטיבה העליונה

A teacher is a compass that activates magnets of curiosity, knowledge and wisdom in the pupils. – Ever Garrison

אלון בריקר