אורפז איבגי

תפקיד: מורה לחינוך גופני בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

״כל מה שאהבנו לא נובל, 

הפרח הקטן והסגור עכשיו הוא עץ עבות, 

ומה שהבאנו לו מים נותן לנו צל.״ – יהונתן גפן

אורפז איבגי