אורנה גינדי

תפקיד: מורה לגיאוגרפיה בחטיבה העליונה

אני מאמינה שלימוד הוא דיאלוג מתמשך. כאשר נוצר גשר לבבי בין מורה לתלמיד, הידע מקבל משמעות ורלוונטיות לחיים מעבר לשדה המקצוע. וחוץ מזה מקצוע הגיאוגרפיה הוא הכל.

אורנה גינדי