מועצת התלמידים

מועצת תלמידים ראשית

מועצת התלמידים בעירוני ד' הינה מליאת תלמידות ותלמידים רב גילאית (שכבות ז'-יב') אשר מורכבת מנציגות ונציגי השכבות השונות.
המועצה תיבחר בהליך דמוקרטי ויושם בה דגש על חינוך לאזרחות פעילה ומעורבת, אשר תעבוד גם כמסגרת אחת וגם במסגרת של ארבע ועדות: ועדת רווחת תלמיד.ה, ועדת חיבור לקהילה, ועדת קיימות וועדת חינוך.

מטרות חינוכיות וחברתיות:

  • חיזוק מיומנויות אזרחיות דמוקרטיות – המועצה תפעל תוך מעורבות גבוהה בתהליכי קבלת החלטות של חבריה וחברותיה. בפעילות המועצה יושם דגש על זיהוי בעיות, תכנון והוצאה לפועל של יוזמות תלמידים. העבודה במועצה דורשת מחברות המועצה יכולת דיון גבוהה, יכולת חשיבה משותפת בצוות ויכולת הנעה של תלמידים ותלמידות ממעגלים נוספים מבית הספר.
  • חיזוק תחושת שייכות של כלל תלמידי בית הספר – באמצעות פעילות המועצה, תלמידות ותלמידים יוכלו להרגיש כי יש להם חלק בעיצוב השגרה של אורח החיים בבית הספר והשפעה עליה.
  • חיבור בין בית הספר לקהילה – בעבודת המועצה יושם דגש על פעילויות ויוזמות המערבות ארגונים וקבוצות שונות מהמרחב העירוני. סוג זה של פעילויות יהפכו את בית הספר למקום שמתקשר עם מעגלים נוספים מחיי התלמידים והקהילות שמהם הם מגיעות ומגיעים.