21 מחשבות על המאה ה-21

סופר: יובל נח הררי
21 מחשבות על המאה ה־21 הוא ספר על ההווה.
21 מחשבות על המאה ה-21

21 מחשבות על המאה ה־21 הוא ספר על ההווה.

על המהפכות, הוויכוחים, הספקות, הסכנות וההזדמנויות של הרגע הזה.

זה ספר שבו יובל נח הררי מכוון את איזמל המנתחים החד שלו לסוגיות מורכבות המוכרות לכל קורא — הגירה, טכנולוגיה, עבודה, טרור, סביבה, פוליטיקה – כדי להכניס בהן קצת סדר והיגיון.