תשלומי הורים לבית הספר תשפ"ד

פורסמו חוזרי תשלום להורי בית הספר
תשלומי בית ספר עדכון

עם החזרה לשגרת לימודים, אנחנו מתחילים בגביית תשלומי הורים. תשלומי ההורים השנה קטנו משמעותית יחסית לתכנון המקורי, מן הסתם בשל המצב וביטול חלק מהפעילויות. יחד עם זאת – כבר התחלנו בהפעלת התוכנית החברתית העשירה, הן בשכבות והן במגמות. מהלך גביית תשלומי ההורים נעשה בתיאום מלא עם הנהגת ההורים.
בתיאורי השכבות (בתפריט "שכבות בית הספר") תוכלו למצוא מכתב בנושא הכולל את פירוט התשלומים. נבקש מכולכם להיכנס לקישור המתאים ולהסדיר את התשלום בהקדם.