שיעור היסטוריה בספריה, דצמבר 2023

שיעור היסטוריה בספריה

כיתה י'2 בעבודה על פרויקט חקר עם אביטל מסטרמן.